Geen administratieve rompslomp

U herkent misschien wel de hele administratieve rompslomp van het innen van huren, het opmaken van de huurindexatie, het afwikkelen van facturen en het opstellen van servicekostenafrekeningen en dergelijke.

Pyloon maakt gebruik van een specifiek softwarepakket om alles overzichtelijk en tijdig uit te voeren waarna u bijvoorbeeld een gespecificeerde huurafrekening van ons ontvangt. U heeft hier geen omkijken meer naar! En mocht een huurder niet (tijdig) betalen, dan gaan wij met deze huurder in overleg en indien nodig voeren wij voor u de incassoprocedure. Alle werkzaamheden gaan desgewenst in overleg met u en op basis van vooraf gemaakte afspraken.

Periodiek objectbezoek

Om uw vastgoed goed te onderhouden sluiten wij de benodigde servicecontracten voor u af. Deze inkoop gebeurt waar mogelijk collectief, waardoor wij voor u inkoopvoordelen kunnen behalen. Pyloon werkt met vaste, betrouwbare partijen waarvan wij weten dat zij een goede prijs-kwaliteit verhouding bieden. Periodiek worden deze werkzaamheden door ons gecontroleerd om zo te beoordelen of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen van Pyloon.

Bij technische klachten aan het vastgoed zal onze backoffice deze klachten in behandeling nemen. Bij de meer gecompliceerde klachten zal onze vastgoedmanager deze klachten oppakken en indien noodzakelijk samen met de huurder op locatie beoordelen. Afhankelijk van de klacht en uiteraard in overleg met de huurder zal de juiste actie worden uitgezet om de klachten te verhelpen.

Schoon en representatief vastgoed

Niet alleen een goed onderhouden gebouw, maar ook een schoon gebouw is een must voor een goed leefklimaat voor de gebruikers. Met diverse schoonmaakpartijen en hoveniers hebben wij contracten afgesloten voor het intern schoonmaken van uw vastgoed (algemene ruimtes e.d.) evenals het exterieur en terrein. Een goed doordacht werkprogramma draagt bij aan lagere onderhoudskosten en daarmee lagere exploitatie- en servicekosten. Facility management gaat echter verder dan alleen de schoonmaak; denk bijvoorbeeld ook aan het levensduur verlengend conserveren van specifieke gebouwonderdelen, het oplossen van parkeerproblematiek bij een complex, het realiseren van diverse voorzieningen en dergelijke.

Meer weten

over ons?

Vastgoed Management beeldmerk
Optimaal rendement

Samen met u als eigenaar bekijken wij continu het object ten aanzien van waarde behoud of toevoeging van waarde om daarmee uw rendement te optimaliseren of uw vastgoed toekomst bestendig te maken. Met uw investering wilt u immers een beleggingsobject hebben dat niet alleen op de korte termijn rendeert, maar zeker op de lange termijn. Hierbij houden wij ook rekening met regelgeving die telkens verandert en in sommige gevallen van u een investering zal vragen. Samen kijken wij dan naar de noodzaak en naar de toekomst van het beleggingsobject en adviseren wij u in de te nemen stappen welke wij dan voor u kunnen uitvoeren.

Van planvorming tot oplevering

Uw vastgoed heeft periodiek groot onderhoud nodig. Pyloon ontzorgt u in de aanbesteding van de werkzaamheden door het opstellen van duidelijke werkomschrijvingen/bestekken en adviseert over de juiste prijs-kwaliteit verhouding van de aangeboden offertes. Tijdens de uitvoering controleren wij de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Na het gereed komen verzorgen wij de oplevering van deze werkzaamheden met de daarbij behorende revisie- en/of garantiestukken.

Ook uitbreidingsplannen of herontwikkelingsplannen kunnen wij u uit handen nemen of hier gezamenlijk in optrekken. Vanaf de planvorming tot aan de oplevering kunnen wij u van dienst zijn. En mocht de gebruiker zelf willen verbouwen, maar daarvoor niet de juiste weg weten te bewandelen, dan kunnen wij deze hierin begeleiden.

Duurzaam beleggen

Het klimaat wordt voor iedereen steeds belangrijker en over de energietransitie staan de kranten vol. Regelgeving met betrekking tot isolatie en energiezuinige apparatuur wordt steeds verder aangescherpt. Regelgeving kan zelfs zover gaan dat deze u verplicht energiezuinige maatregelen aan uw beleggingsobject moet uitvoeren. Indien gewenst kunnen wij een scan laten maken van uw beleggingsobject en u met onze ervaring adviseren welke mogelijkheden er zijn om uw belegging duurzamer te maken en daarmee ook uw belegging naar de toekomst toe veilig te stellen.

Verhuurbegeleiding

Bij opzegging van de huur en het leegkomen van een object (woning/winkel) kunnen wij u adviseren over de verhuur mogelijkheden. Bij woningverhuur kijken wij of er bij ons nog kandidaten bekend zijn die zich kunnen inschrijven. Indien wij geen kandidaten hebben, gaan wij gezamenlijk met een plaatselijke makelaar op zoek naar nieuwe kandidaten en adviseren wij u hierin. Het opstellen of controleren van de huurovereenkomst kunnen wij voor u verzorgen, zodat u zeker bent van een goede huurovereenkomst.

Vastgoed Management beeldmerk

Complete

ontzorging
of maatwerk