Privacy statement

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparatuur (computer, laptop, smartphone, tablet) ontvangt en kan opslaan als u onze website bezoekt. De cookies zorgen onder andere voor een betere werking van de website en dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie moet invoeren. Ook kunnen wij door de cookies zien hoeveel mensen onze website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren.

Privacy Statement

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. verzamelt persoonsgegevens. Bijvoorbeeld over huurders van onze opdrachtgevers, woningzoekenden of bezoekers van onze website. We hebben deze gegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, maar ook om u te kunnen informeren en met u te communiceren. Wij nemen uw privacy serieus en hanteren hiervoor een privacy beleid. Dit beleid is weergegeven in de vorm van ons Privacy Statement. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarom wij dit doen. 

Pyloon Vastgoedmanagement B.V., gevestigd aan Westerwerf 7 C, 1911 JA Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: – het verzamelen, opslaan, inzien, delen met anderen, koppelen, gebruiken, wijzigen, verwijderen etc. van de persoonsgegevens

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (indien op u van toepassing):

– ras
– kredietwaardigheidscheck 
– burgerservicenummer (BSN)

Doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw (huur)betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens – bijvoorbeeld een medewerker van Pyloon Vastgoedmanagement B.V.- tussen zit. 

Bewaren persoonsgegevens 

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Cameratoezicht & toegangsregistratie

In enkele gevallen gebruiken wij camera’s of elektronische toegangsregistratie. Wij doen dit in verband met de beveiliging van de bewoners en bezoekers, het tegengaan van overlast, misdrijven, vandalisme en het beschermen van personen en /of hun eigendommen van het vastgoed dat wij beheren. Op de plaatsen waar wij camera’s of elektronische registratiesystemen gebruiken, melden we dit door middel van borden. De camera’s zijn zo geplaatst dat zij zo min mogelijk private ruimte of eigendommen van anderen in beeld brengen. De beelden worden alleen gebruikt om incidenten vast te stellen en om verdachten te kunnen identificeren. Voor de bewaartermijn van de beelden hanteren wij de richtlijnen die op basis van de AVG worden opgesteld of tot na de afhandeling van een vastgelegd incident.

Delen persoonsgegevens met derden

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo verstrekken wij persoonsgegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld om werkzaamheden voor ons uit te voeren of aan derden die hierbij noodzakelijk betrokken zijn. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens (naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer) aan bijvoorbeeld een aannemer of schilder als er onderhoud- en/of schilderwerkzaamheden aan uw woning moeten worden uitgevoerd. Zij kunnen dan een afspraak met u maken. 

Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben zich gecommitteerd aan onze Algemene Voorwaarden, waarin het vertrouwelijk omgaan met de ontvangen gegevens wordt benoemd.

Cookies (of vergelijkbare technieken)

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pyloon Vastgoedmanagement B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pyloonvgm.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens 

Pyloon Vastgoedmanagement B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wijzigingen 

Pyloon Vastgoedmanagement B.V.  kan, zonder verdere aankondiging en/of openbaarmaking, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. 

Vastgoed Management beeldmerk

Complete

ontzorging
of maatwerk